Vaikų vietų skaičius įstaigoje

Vaikų vietų skaičius įstaigoje

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo

2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 35-316 nustatytas 190 vietų skaičius

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis“ ikimokyklinėse ir priešmokyklinėsegrupėse.

Šiuo metu lopšelyje-darželyje yra laisvų vietų ikimokyklinio amžiaus vaikams.

įsakymas dėl vietų skaičiaus 2018-2019