Vaikų vietų skaičius įstaigoje

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2016 m. birželio

1 d. įsakymu Nr. 35-380 įstaigoje nustatytas 190 vietų skaičius ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse

grupėse.  Atsižvelgiant į grupių patalpų dydį bei užtikrinant grupėse pakankamą individualių baldų

ir kito inventoriaus kiekį, leidžiama padidinti nurodytą vietų skaičių  9 vietomis. Todėl iš viso

įstaigą gali lankyti 199 vaikai.

Šiuo metu lopšelyje-darželyje yra laisvų vietų 3-4 metų vaikams.

ĮSAKYMAS DĖL VIETŲ SKAIČIAUS >>pdf