Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

 

Pareigos

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis
(Eur)*
Direktorė 1 Neskelbiama **
Direktorės pavaduotoja ugdymui 1 Neskelbiama **
Direktorės pavaduotoja ūkiui 1               Neskelbiama **
Grupių auklėtojos 15 8762
Priešmokyklinių grupių auklėtojos 4 2682
Logopedė 1 Neskelbiama**
Socialinė pedagogė 1 Neskelbiama**
Muzikos pedagogė 2 632
Kūno kultūros pedagogė 1 Neskelbiama**
Raštvedė 1 Neskelbiama**
Archyvarė 1 Neskelbiama**
Dietistė 1 Neskelbiama**
Vyr. slaugytoja 4 Neskelbiama**
Auklėtojos padėjėja 1 Neskelbiama**
Naktinė auklė 4 1070
Virėja 3 750
Pagalbinė virtuvės darbininkė 1 Neskelbiama**
Sandėlininkė 1 Neskelbiama**
Skalbėja 1 Neskelbiama**
Patalinės prižiūrėtoja 1 Neskelbiama**
Valytoja 1 Neskelbiama**
Kiemsargis 2 474
Pagalbinis darbininkas 1 Neskelbiama**
Pastatų priežiūros darbininkas 1 Neskelbiama**
Santechnikas 1 Neskelbiama**
Dailidė 1 Neskelbiama**

             

*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius
gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų);
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr.480 18 punktu.